× بستن تبلیغات

دانلود تأثیر عوامل مختلف بر میزان جذب رنگ آلی توسط نانوذرات مغناطیسی

دوشنبه 7 خرداد 1397
5:47
باران
تأثیر-عوامل-مختلف-بر-میزان-جذب-رنگ-آلی-توسط-نانوذرات-مغناطیسی
تأثیر عوامل مختلف بر میزان جذب رنگ آلی توسط نانوذرات مغناطیسی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 127
حجم فایل: 3615 کیلوبایت
قیمت: 32000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع تأثیر عوامل مختلف بر میزان جذب رنگ آلی توسط نانوذرات مغناطیسی،
در قالب word در 127 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مغناطیس
2-1 اصول کلی مغناطیس
1 -2-1 اصول کلی خواص مغناطیسی
1 -2-2 دسته بندی مواد با توجه به خاصیت مغناطیسی
1 -2-2-1 دیا مغناطیس
1 -2-2-2 پارا مغناطیس
1-2-2-2-1 خاصیت پارامغناطیسی
1-2-2-2-2 شرط پارامغناطیسی بودن
1-2-2-3 فرومغناطیس
1-2-2-3-1 انواع مواد فرو مغناطیس
1-2-2-4 آنتی فرو مغناطیس
1-2-2-5 فری مغناطیس
1-2-2-6 سوپر پارا مغناطیس
3-1 نانوذرات
1-3-1 تعیین مشخصات نانو ذرات
1-3-2 روش میکروسکوپ الکترونی عبور (TEM)
1- 3 3- عامل دار کردن نانوذرات
1-3- مولکول
1-3-4 سنتز نانوذرات
1-3-1-4 هیدرکسیل دار شدن کاتیون فلزی در محلول آبی (روش هم رسوبی)
1-3- 2-4 آبکافت ترکیبات آلی فلزی
1-3-3-4 سنتز در محیط تحت فشار
1-3-4-4 واکنش های آبی- حرارتی و دمای بالا
1-3-5-4 روش پلی آل
1-3-6-4 سیستم تزریق پیوسته
1-3-7-4 روش های الکترو شیمیایی
1-3-8-4 روش های بخار و ائروسل
1 -3-9-4 تجزیه به وسیله امواج صوت
1-4 نانو ذرات مغناطیسی[MNP]
1-4-1 کاربرد نانوذرات مغناطیسی
1-4-1-1 جداسازی وتشخیص سلول ها و اجزای سلولی
1-4-1-2 مستقر سازی، جداسازی ،شناسایی و اندازه گیری ترکیبات فعال زیستی
1-4-1-3 انتقال دارو
1-4-1-4 کاربرد به عنوان کاتالیست
1-5 تئوری وترمودینامیک روش هم رسوبی
1-6 جذب
1-6-1 تئوری جذب
1-6-2 اصول جذب سطحی
1-6-3 نیروها و انرژی های جذب سطحی
1-6-4 شرایط عملی موثر در سرعت فرآیند جذب سطحی
1 -6-5 تعادل جذب و ايزوترم‌های جذب
1-6-5-1 ايزوترم لانگموير
1-6-5-2 ايزوترم فرندليچ
1-6-5-3 ايزوترم تمکین
1-7 مطالعات سينتيکی
1-7-1 مدل سينتيکی الويچ
1-8 رنگ ها
1-8-1 طبقه بندی رنگ ها
1-8-1-1 رنگ‌های آلی طبيعی
1-8-1-2 رنگ های خوراکی
1-8-1-3 طبقه ‌بندی رنگ‌های نساجی در فهرست رنگ‌ها
1-8-2 انواع تكنولوژی در جهت حذف رنگ
1-8-2-1 روش‌های بيولوژيكی
1-8-2-2 روش‌های شيميایی
9-1هدف تحقیق

فصل دوم: بخش تجربی
2-1 دستگاه‌های مورد استفاده
2-2 مواد شيميايی مورد نياز
2-2-1 رنگ آلی مورد استفاده
2-3 آماده سازی محلول‌ها
2-4 سنتز نانو ذرات مغناطیسی
2-4-1 سنتز نانو ذرات آهن اکسید (مگنتیت) به روش هم رسوبی
2-4-2تثبیت مولکول 2- آمینو 5- مرکاپتو1، 3، 4- تیا دی آزول (AMT) بر روی نانو ذرات آهن اکسید (Fe3O4-AMT)
2-5 بررسی خصوصیات نانو ذرات مغناطیسی سنتز شده
2-5-1 تعیین ساختار با استفاده از طیف سنجی FT-IR
2-5-2 بررسی تشکیل تعیین اندازه تقریبی ذرات با استفاده از طیف پراش اشعه(X (XRD 
2-5-3 تعیین دقیق اندازه ذات با استفاده از تصویربرداری میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)
2-6 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر میزان جذب رنگ نایل بلو توسط نانو ذرات مغناطیسی سنتز شده
2-6-1 اثرpH
2-6-2 اثر زمان و رسم مدل های سینتیکی
2-6-3 اثر غلظت
2-6-4 اثر غلظت اولیه و ایزوترم های جذبی
2-6-5 اثر میزان جاذب توزین وزنی
2-7 تعیین میزان بازیابی ذرات و امکان استفاده مجدد از جاذب
 2-7-1 تعیین زمان جمع آوری جاذب توسط آهن ربا
2-7-2 اثر زمان جذب
2-7-3 بررسی زمان واجذب

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1 سنتز نانو ذرات آهن اکسید (مگنتیت) به روش هم رسوبی
3-1-2 بررسی خصوصیات نانو ذرات
3-1-2-1 طیف سنجی FT-IR
3-1-2-2 روش پراش اشعه (X (XRD
3-1-2-3 تعیین اندازه نانو ذرات مغناطیسی سنتز شده
3-1-2-3-1 تعیین اندازه به روش XRD
3-1-2-3-2 تصویر برداری توسط میکروسکوپ انتقالی الکترونی (TEM)
3-1-2-4 بررسی خصوصیات مغناطیسی نانو ذرات
3-1-3 استفاده از نانو ذرات مگنتیت به عنوان جاذب برای حذف رنگ های آلی
3-1-3-1 اثر pH 
3-1-3-2 اثر غلظت رنگ Nile-Blue بر میزان حذف این رنگ توسط نانو ذرات مغناطیسی آهن
3-1-3-3 اثر زمان هم زدن
3-1-3-4 اثر زمان تماس بر جذب و رسم منحنی های سینتیکی
3-1-3-4-1 بررسی مد ل های سنتیکی جذب رنگ Nile-Blue بر روی سطح جاذب
3-1-3-5 ايزوترم های جذبی توسط نانو ذرات مگنتیت
4-1-3 نتیجه گیری
منابع مآخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پر از فایل است. || طراح قالب bestblog.ir