× بستن تبلیغات

دانلود تحقیق جایگاه نام و نشان تجاری شرکت ها نسبت به رقبا از دیدگاه مشتریان

يکشنبه 13 خرداد 1397
2:09
باران
تحقیق-جایگاه-نام-و-نشان-تجاری-شرکت-ها-نسبت-به-رقبا-از-دیدگاه-مشتریان
تحقیق جایگاه نام و نشان تجاری شرکت ها نسبت به رقبا از دیدگاه مشتریان
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 164
حجم فایل: 1523 کیلوبایت
قیمت: 35000 تومان

دانلود تحقيق در مورد جایگاه نام و نشان تجاری شرکت ها نسبت به رقبا از دیدگاه مشتریان،
در قالب word و در 164 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع
سؤالات تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
روش انجام پژوهش
1-7-1 جامعه و نمونه آماری
1-7-2 جمع آوری اطلاعات تحقیق
قلمرو تحقیق
محدودیت های تحقیق
ضرورت و کاربرد تحقیق
نوآوری تحقیق
تعریف واژگان
1-12-1 نام نشان تجاری
1-12-2 جایگاه یابی نام و نشان تجاری
1-12-3 هویت نام تجاری
1-12-4 تصویر نام تجاری
1-12-5 کیفیت
1-12-6 خدمات
1-12-7 قیمت
1-12-8 نوآوری

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 مروری بر تحولات نام تجاری
2-3 نگرشی بر تحولات نام تجاری در ایران
2-4 مفهوم نام نشان تجاری 
2-5 مروری بر دیدگاه های مرتبط با نام تجاری
2-5-1 کارکردهای نام تجاری
2-5-2 ساخت نام تجاری
2-5-3 گرایش به نام تجاری
2-5-4 رهبری نام تجاری
2-5-5 مدیریت دارایی نام تجاری
2-6 تعاریف و مفاهیم جایگاه یابی
1-6-2 جایگاه یابی نام تجاری
2-6-2 جایگاه یابی مجدد
2-6-3 تصویر نام تجاری
2-6-4 هویت نام تجاری
2-7 دیدگاه های مختلف درزمینه جایگاه یابی نام تجاری
2-8 خط  مشی ها و راهبردهای تعیین جایگاه نام تجاری
2-8-1 خط مشی ها از دید رایز و تروت
2-8-2 خط مشی ها از دید کاتلر
2-8-3 راهبردها از دید تمپورال
2-9 ادغام راهبردهای تعیین جایگاه
2-10 تدوین بیانیه جایگاه
2-11 مروری بر تحقیقات گذشته
2-11-1 دیدگاه ناکس
2-11-2 دیدگاه بهات و ردی
2-11-3 دیدگاه کلر و لمن
2-11-4 دیدگاه گوین و گوین
2-11-5 دیدگاه فلور
2-11-6 دیدگاه کاتلر
2-11-7 دیدگاه بلنک سون و کالافاتیس
2-11-8 دیدگاه ساگار
2-12 مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 جهت گیری پژوهش
3-3 فلسفه پژوهش
3-4 جامعه و نمونه آماری
3-4-1 جامعه آماری
3-4-2 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه
3-4-3 روش های نمونه گیری
3-5 شیوه های گردآوری اطلاعات
3-5-1 بررسی و مطالعات گسترده کتابخانه ای و جستجو در اینترنت
3-5-2 پرسش نامه حضوری
3-5-2-1 تشریح پرسش نامه
3-6 متغیرهای تحقیق
3-6-1 کیفیت
3-6-2 خدمات
3-6-3 قیمت
3-6-4 نوآوری
3-7 روایی و پایایی پرسش نامه
3-7-1 تعیین پایایی پرسش نامه
3-7-2 تعیین روایی پرسش نامه
3-8 قلمرو مکانی تحقیق
3-9 قلمرو زمانی تحقیق
3-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-10-1 آمار توصیفی
3-10-2 آمار استنباطی
3-10-2-1 آزمون دو جمله ای
3-10-2-2 آزمون من- ویتنی 
3-10-2-3 آزمون فریدمن

فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه
4-2 آمار توصیفی
4-2-1 سن
4-2-2 جنسیت
4-2-3 وضعیت تأهل
4-2-4 تحصیلات
4-2-5 سابقه کار
4-3 آمار توصیفی شاخص های ساخته شده
4-3-1 توصیف وضعیت متغیرهای اصلی پژوهش
4-4 آمار استنباطی
4ـ5 بررسی فرضیه های تحقیق 
4ـ5ـ1 کیفیت برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان
4ـ5ـ2 کیفیت برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه کارشناسان
14ـ5ـ3 خدمات برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان 
4ـ5ـ4 خدمات برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه کارشناسان
4ـ5ـ5 قیمت برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان
4ـ5ـ6 قیمت برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه کارشناسان
4ـ5ـ7 نوآوری برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان
4ـ5ـ8 نوآوری برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه کارشناسان
4ـ5ـ9 جایگاه کیفیت از دیدگاه کارشناسان شرکت با جایگاه شکل گرفته در ذهن مشتریان
4ـ5ـ10جایگاه خدمات از دیدگاه کارشناسان شرکت با جایگاه شکل گرفته در ذهن مشتریان
4ـ5ـ11ـ جایگاه قیمت از دیدگاه کارشناسان شرکت با جایگاه شکل گرفته در ذهن مشتریان
4ـ5ـ12ـ جایگاه نوآوری از دیدگاه کارشناسان شرکت با جایگاه شکل گرفته در ذهن مشتریان
4ـ5ـ 13 اولویت بندی شاخص ها از دو دیدگاه مشتریان و کارشناسان شرکت 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 نتایج تحقیق
5-2-1 بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون دوجمله ای
5-2-2 بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون من- ویتنی 
5-2-3 بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون فریدمن
5-3 ارائه پیشنهادات
5-3-1 پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق
5-3-2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده
منابع
پیوست 1: پرسش نامه خرده فروشان
پیوست 2: پرسش نامه شرکت
پیوست 3: جدول آلفای کرونباخ
بخشی از چکیده تحقيق:
بحثی که امروزه به عنوان یکی از مسائل مهم مربوط به نام گذاری تجاری مطرح شده، جایگاه یابی نام و نشان تجاری است، مفهومی که رایز و تروت برای اولین بار در سال 1970 مطرح کردند. این کلمه، در واقع، جایی است که یک شرکت نیاز دارد برای شروع فعالیت های نام گذاری تجاری اش، از آن جا آغاز کند. در حقیقت، شرکت با توجه به عوامل مختلف جایگاه نام و نشان تجاری را یعنی تعیین کرده و آن را به کمک ابزارهای بازار یابی به ذهن مشتری منتقل می کند. جایگاه یابی نام تجاری در واقع، چگونگی ادارک یک نام تجاری توسط بازار هدف در مقایسه با رقباست. با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت ذهن مشتری در بردارنده جایگاه نام و نشان تجاری است. نوع فعالیت هایی که شرکت انجام می دهد، نوع ارتباطات، میزان ارائه  خدمات، کیفیت محصولات و حتی نیروی انسانی شاغل در شرکت و بسیاری از عوامل دیگر می تواند بر جایگاه نام و نشان تجاری تأثیر بگذارد ...


سایر محصولات مشابه:

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری با عنوان تخصص حسابداری کمیته حسابرسی، مدیریت انتظارات و شگفتی های در

يکشنبه 13 خرداد 1397
2:09
باران
مقاله-ترجمه-شده-حسابداری-با-عنوان-تخصص-حسابداری-کمیته-حسابرسی-مدیریت-انتظارات-و-شگفتی-های-درآمد-
مقاله ترجمه شده حسابداری با عنوان تخصص حسابداری کمیته حسابرسی، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد..
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 586 کیلوبایت
قیمت: 11000 تومان

دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری با عنوان تخصص حسابداری کمیته حسابرسی، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی،جزئیات بیشتر این محصول:

عنوان انگلیسی مقاله:
Audit Committee Accounting Expertise, Expectations Management, and Nonnegative Earnings Surprises

عنوان فارسی مقاله:
تخصص حسابداری کمیته حسابرسی، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی 

سال انتشار: 2014
فرمت فایل ترجمه شده: word، قابل ویرایش.

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 22

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 28

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله، این جا، کلیک نمایید.


سایر محصولات پیشنهادی مشابه و کاربردی:

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه تولید پودر آب پنیر و شیر خشک صنعتی

يکشنبه 13 خرداد 1397
2:09
باران
گزارش-کارآموزی-کارخانه-تولید-پودر-آب-پنیر-و-شیر-خشک-صنعتی
گزارش کارآموزی کارخانه تولید پودر آب پنیر و شیر خشک صنعتی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 163 کیلوبایت
قیمت: 11000 تومان

دانلود گزارش کارآموزی با موضوع کارخانه تولید پودر آب پنیر و شیر خشک صنعتی،
در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
1-1- معرفی محل کارآموزی
1-2- چارت سازمانی
1-3- مراحل تولید
1-3-1- پودر آب پنیر
1-3-2- شیر خشک
1-4- شرح فرآیند تولید شیر خشک و پودر آب پنیر
1-4-1- تجهیزات واحد دریافت
1-4-2- تغلیظ کننده
1-4-3- سیستم کریستالیز
1-4-4- سیستم خشک کن پاششی
1-4-5- فوری سازی پودر
1-4-6- غربال ویبره
1-4-7- سیستم انتقال پودر
1-4-8- سیستم کنترل اتوماسیون
1-4-9- واحد شستشو (cip)
1-5- محصولات
1-6- معرفی محصول
1-6-1- آب پنیر، تولیدات آب پنیر
1-6-2- تاریخ آب پنیر
1-6-3- انواع آب پنیر
1-6-4- اجزا آب پنیر
1-6-5- موارد مصرف پودر آب پنیر

فصل دوم:
2-1- شرح کارآموزی
2-1-1- اندازه گیری دانسیته
2-1-2- انجام تست الکل
2-1-3- اندازه گیری لاکتوز
2-1-4- اندازه گیری رطوبت
2-1-5- اندازه گیری چربی
2-1-6- اندازه گیری پروتئین
2-1-7- روش تشخیص جوش شیرین
2-1-8- روش تشخیص سود
2-1-9- تعیین ماده خشک در مواد اولیه
2-1-10- نمونه گیری
2-1-11- نمونه برداری از محصول نهایی


دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق اثبات روح از ديدگاه عقل و فلسفه

يکشنبه 13 خرداد 1397
2:09
باران
تحقیق-اثبات-روح-از-ديدگاه-عقل-و-فلسفه
تحقیق اثبات روح از ديدگاه عقل و فلسفه
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 57 کیلوبایت
قیمت: 11500 تومان

دانلود تحقیق با موضوع اثبات روح از ديدگاه عقل و فلسفه،
در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
 
 

مقدمه
دلائل عقلي وجود روح
نكته
براهين ابن سينا در اثبات وجود روح
برهان اول: برهان طبيعي پسيكولوژي
برهان دوم: انديشه من و وحدت اعمال نفساني
برهان سوم: برهان استمرار
 
  

بخشی از مقدمه تحقیق:
اولين مسأله زيربنايي در علم النفس، اثبات موجوديت مستقل مجرد از ماده براي نفس است. زيرا اين مسأله، محور تمام مسائل علم النفس از ديدگاه اسلامي مي باشد. اين بحث محوري در همه مسائل قواي مورد بحث در علم النفس، تأثير كلي دارد و به مسائل جهت مي بخشد وآثار و احكام گوناگون نتيجه مي دهد.
طبعاً در رابطه نزديك با اين مسأله، چند مهم زير لازم است مورد بحث و بررسي قرار گيرد...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق عملي كابرد آمار2

يکشنبه 13 خرداد 1397
2:08
باران
تحقیق-عملي-كابرد-آمار2
تحقیق عملي كابرد آمار2
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 183 کیلوبایت
قیمت: 30000 تومان

دانلود تحقیق عملي كابرد آمار2،
در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.
توضیحات:
کاملاً مناسب برای دانشجویانی که درس آمار2 دارند و نمی توانند با نرم افزار spss کار کنند. این تحقیق با نمودارهای دقیق و مختلف ارائه شده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پاورپوینت معرفی انواع مصالح آکوستیک، نحوه تولید و ویژگی های آن

يکشنبه 13 خرداد 1397
2:08
باران
پاورپوینت-معرفی-انواع-مصالح-آکوستیک-نحوه-تولید-و-ویژگی-های-آن
پاورپوینت معرفی انواع مصالح آکوستیک، نحوه تولید و ویژگی های آن
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 2714 کیلوبایت
قیمت: 11000 تومان

دانلود پاورپوینت در مورد معرفی انواع مصالح آکوستیک، نحوه تولید و ویژگی های آن،

در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

انواع صدا
شناخت مصالح آكوستيكي
ويژگي ها و حداقل حدود قابل قبول
انواع مصالح آكوستيكي
اندودهاي آكوستيكي
انواع مصالح آكوستيك براي كارهاي مختلف
توصيه هايي براي انتخاب مصالح هماهنگ با طراحي پايدار
نتیجه گیری

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پرسشنامه عملکرد دبیران تربیت بدنی

يکشنبه 13 خرداد 1397
2:08
باران
پرسشنامه-عملکرد-دبیران-تربیت-بدنی
پرسشنامه عملکرد دبیران تربیت بدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 1
حجم فایل: 21 کیلوبایت
قیمت: 5500 تومان

دانلود پرسشنامه با موضوع ميزان عملكرد دبير تربيت بدني،
در قالب word و در 1 صفحه، قابل ویرایش.


توضیحات:
اين پرسش نامه توسط محقق و با استفاده از تجربه كاري و مشاوره گيري از متخصص مربوطه تهيه شده است كه داراي طيف پنج گزينه اي است كه به ترتيب نمره 1-2-3-4-5 به آن ها تعلق مي گيرد. اين پرسش نامه داراي ده سؤال بوده و ميزان عملكرد دبير تربيت بدني را گزارش مي دهد. در اين پژوهش، روايي پرسش نامه توسط اساتيد متخصص تأييد و پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ 87/0 به دست آمده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق تأثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی شهر تهران

يکشنبه 13 خرداد 1397
2:07
باران
تحقیق-تأثیر-دوره-پیش-دبستانی-بر-پیشرفت-تحصیلی-کودکان-دوره-ابتدایی-شهر-تهران
تحقیق تأثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی شهر تهران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120
حجم فایل: 98 کیلوبایت
قیمت: 12500 تومان

دانلود تحقیق با موضوع تأثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی شهر تهران،
در قالب word و در 120 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
فصل اول:
2- بيان مسأله
3- ضرورت و اهميت تحقق 
4- اهداف تحقيق 
5- تعريف اصطلاحات تحقيق
6- سؤالات تحقيق
7- تعاريف عملياتي
7- فرضيه تحقيق
8- متغيرها

فصل دوم: پيشينه مطالعاتي
9- تاريخچه آموزش در دوران كودكي در جهان
10- تاريخچه آموزش و پيش دبستاني در ايران
11- سير فرهنگ و تعليم و تربيت در اروپا
12- تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام
13- مرور اجمالي بر آموزش پيش دبستاني در كشور هاي مختلف جهان
14- تأثير اشتغال مادران بر عملكرد كودكان پيش دبستاني

فصل سوم: روش تحقيق
16- مقدمه
17- جامعه آماری
18- نمونه آماری
19- روش جمع آوري اطلاعات
20- تجزيه و تحليل داده ها
21- آزمون T 
22- ویژگی های توزیعای T استودنت
23- آزمون T مقایسه میانگین های مستقل

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
24- خلاصه نتايج آماري
25- جدول توضيع جدول فراواني درس فارسي
26- جدول توضيع فراواني درس رياضي
27- ليست نمرات پس آزمون درس املا
28- جدول توزيع فراواني درس املا 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
29- خلاصه و نتيجه گيري
30- محدوديت هاي تحقيق
31- توصيه ها براي تحقيقات بعدي
32- منابع
 


چکیده تحقیق:
این پژوهش تحت عنوان تأثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی شهر تهران صورت گرفته است.
جامعه آماری شامل60 نفر، که انتخاب آن ها به صورت کاملاً تصادفی می باشد. با توجه به اینکه پژوهش های متعدد در مورد پیشرفت تحصیلی صورت گرفته، اما هنوز بسیاری از زوایای این امر مهم ناشناخته باقی مانده و کشور ما با وجود سرمایه گذاری ها و صرف هزینه های کلان، هنوز موفقیت های لازم را در این زمینه  کسب نکرده است. این پژوهش در صدد است تا زاویه ای دیگر از این پدیده را روشن کند و مسئولین آموزشی را برای رسیدن  به اهدافشان یاری نماید.
امروزه این نکته در زمینه تربیت مسلم است که متناسب بودن برنامه و محتوای آموزشی با مراحل تحول دانش آموزان باعث فهم مطالب و اجتناب از انباشن حافظه می گردد و یک ضرورت آموزشی محسوب می شود.
براین اساس پژوهش حاضر در صدد است تا ارتباط بین تأثیر پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی بین کسانی که دورۀ پیش دبستانی را طی نموده اند و آن هایی که از گذارن این دوره بی بهره بوده اند را روشن سازد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود پاورپوینت پروتئین و اسیدهای آمینه

يکشنبه 13 خرداد 1397
2:07
باران
پاورپوینت-پروتئین-و-اسیدهای-آمینه
پاورپوینت پروتئین و اسیدهای آمینه
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 1517 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

دانلود پاورپوینت در مورد پروتئین و اسیدهای آمینه،
در قالب ppt و در 39 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

نقش پروتئین ها در بدن
طبقه بندی پروتئین ها و اسیدهای آمینه
ساختار اصلی اسیدهای آمینه
انواع اسید آمینه
اسیدهای آمینه ضروری و نام های اختصاری آن ها
اسیدهای آمینه غیرضروری و نام های اختصاری آن ها
انواع اسیدهای آمینه از نظر ترکیب با آب
اسیدهای آمینه غیرقطبی
اسیدهای آمینه قطبی
واکنش انتقال گروه آمین
انتقال گروه آمین
کاتابولیسم
آمین زدایی اکسایشی
تعادل پروتئین
متابولیسم آمونیاک- برداشت مواد دفعی نیتروژن
دفع نیتروژن ازطریق ادرار
گلوکونئوژنز و کتوژنز
چرخه اوره تشکیل اوره را کنترل می کند.
عوامل شناخته شده در سنتز و تجزیه پروتئین
متابولیسم پروتئین در ورزش
تنظیم کننده های متابولیسمی
اسیدهای آمینه انتقال دهنده پیام های عصبی
نقش کاتکل آمین های آدرنالین و نورآدرنالین
نقش سروتونین
اسیدهای آمینه انتقال دهنده پیام های عصبی
نکاتی در زمینه ورزش و پروتئین
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تست نشتی

يکشنبه 13 خرداد 1397
2:07
باران
تست-نشتی
تست نشتی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 288 کیلوبایت
قیمت: 11000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع تست نشتی،
در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش.
بخشی از پاورپوینت:
نشتی، یعنی خروج ماده از یک محفظه بسته که برای ما اهمیت حفاظتی دارد. مثل نشت گاز از مخازن تحت فشار که عواقب خطرناک زیادی دارد.
به طور کلی، تست نشتی، اندازه گیری میزان نشتی از طریق رسانه های مواد (مانند ترک، سوراخ یا عیوب دیگر) در طول زمان است. روش های زیادی برای اندازه گیری میزان نشتی مواد آزاد وجود دارد. دستگاه های مختلفی به عنوان عوامل ردیابی (بسته به روش اندازه گیری استفاده می شود ). در اینجا ما به بررسی نشتی گاز در مخازن و لوله های نفت و گاز خطوط لوله و مخازن موادشیمیایی كه در بسیاری از موارد در آن ها مواد آلاینده محیط زیست، مواد آتش زا و حتی مواد سمی وجود دارد از اهمیت به سزایی در صنعت برخوردارند. به خصوص خطوط لوله كه امروز سراسر كره زمین را فرا گرفته اند. بدیهی است كه وجود نشتی از این خطوط، به ویژه در مناطقی كه از لحاظ زیست محیطی دارای حساسیت هستند، می تواند خطرات زیادی برای موجوداتی كه روی زمین زندگی می كنند، فراهم آورد. از طرفی هدر رفتن بخشی از مواد ارزشمند كه جزء محصولات و یا مواد اولیه ما هستند، از لحاظ اقتصادی نیز ناخوشایند است. به طور كلی نتایج وجود نشتی عبارت اند از: آلودگی محیط زیست، ایجاد مسمومیت در انسان و دیگر موجودات زنده، انفجار، هدر رفتن مواد ارزشمند، هزینه های تمیز كردن محیط زیست، هزینه های تعمیر و تعویض خط لوله، اتلاف وقت و جرایم احتمالی قانونی و....

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پر از فایل است. || طراح قالب bestblog.ir